کمتر از سه ماه پیش بود که هیئت پارلمانی اتحادیه اروپا در سفر به تهران مخفیانه با دو تن از عوامل فتنه 88 در سفارت یکی از کشورهای اروپایی دیدار می کنند و هرگز مشخص نشد چه کسی مسئول این عمل غیر دیپلماتیک بودو اینک ...

 
برچسب ها :
دیدار اشتون ,  فتنه گران ,  مسئولین , 

موضوع :
عمومی ,  عکس ,