در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان مردم شهر اژیه به صورت پرشور در راهپیمایی روز قدس شرکت کردند.

شرکت کنندگان در این راهپیمایی با سردادن شعارهای مرگ بر آامریکا و مرگ بر اسرائیل انزجار و تنفر خود از جنایات ددمنشانه رژیم غاصب اسرائیل را اعلام کرده و حملات بی رحمانه اسرائیل در خاک غزه را محکوم کردند.

راهپیمایان پس از پیمودن مسیر خیابان امام ، قطعنامه راهپیمایی قرائت کردند.

در پایان پرچم آمریکا و اسرائیل توسط حاضرین به آتش کشیده شد.


موضوع :
مراسم های صورت گرفته در شهر ,  فعالیت های انجام شده ,