روز25شوال شعله‌های ماتم برپا و سیلاب اشک ازدیده‌های مردم شهرستان اژیه جاری است، دل‌های عاشقان، در مصیبت شهادت رئیس مذهب جعفری، حضرت امام جعفرصادق(ع) در سوز و گداز است.
 به منظور تعظیم این روز مردم در دسته‌های با شکوه عزاداری که از گلزار شهدای  شهرستان اژیه به سمت مسجد جامع در ساعت10:30صبح روز جمعه حرکت کرده و پس از آن در نماز سیاسی، عبادی و دشمن‌شکن جمعه شرکت کردند .


موضوع :
مراسم های صورت گرفته در شهر ,