افسران - رهبر انقلاب : کار فرهنگی شمشیر 2 دم است .


برچسب ها :
فرهنگ ,  کار فرهنگی ,  رهبری , 

موضوع :
زمزم ولایت ,  عکس ,