فراخوان گردان عاشورا با سخنرانی امام جمعه شهر اژیه نماینده ولی فقیه در مسجد المهدی شهر اژیه