مراسم شیر خوارگان روز جمعه 1393/08/09 به همت هیئت رزمندگان و پایگاههای بسیج خواهران شهر اژیه در حسینیه حضرت سیدالشهدا (ع)  برگزار گردید .