در این ماه شهر اژیه هفت شهید را تقدیم انقلاب نموده است که عبارتند از :

شهید حسین باقری فرزند ابولقاسم که در سن 15 سالگی در تاریخ 1361/8/11 عملیات محرم
شهید محمد نظازاده فرزند حاج مصطفی در سن 23 سالگی 1361/8/11 عملیات محرم که این شهید دومین شهید خانواده بوده است .
شهید حسن باقری فرزند حاج ناصر که در سن 22 سالگی در تاریخ 1361/8/11 عملیات محرم
 شهید رضا محسنی فرزند حاج ابوالقاسم که در سن 15 سالگی در تاریخ 1361/8/13 عملیات محرم
شهید مرتضی توکلی فرزند حسن در سن 14 سالگی 1361/8/14 عملیات محرم
 شهید جاوید الاثر محمود محسنی فرزند حاج عبدالعلی در سن 21 سالگی 1361/8/14 عملیات محرم
 شهید محمود نظامزاده فرزند حاج مصطفی که در سن 19 سالگی در تاریخ 1362/8/14 در ارتفاعات کردستان و سومین شهید خانواده نظامزاده بوده است .

 با ذکر صلوات و قرائت فاتحه از شهدا یاد کنیم .