راهپیمایی و تظاهرات بر ضد توهین به حضرت محمد(ص) از اقامه نماز جمعه در شهر اژیه به سمت گلزار شهدا برگزار گردید

02 03 04 05 06 07 08 09 10