جلسه پس برگزاری نماز جماعت و قرائت یک صفحه از قرآن مجید با سخنرانی امام جمعه شهر و شورای اسلامی برگزار گردید و سپس سوالات از شهردار محترم بصورت مکتوب پرسیده شد.

آپلود عکس , آپلود دائمی عکس

آپلود عکس , آپلود دائمی عکس

آپلود عکس , آپلود دائمی عکس

آپلود عکس , آپلود دائمی عکس

آپلود عکس , آپلود دائمی عکس